DELA

Minitåg kontra stadsbuss

Lennart Isaksson och Anthonio Salminen undrar i offentligheten hur det kan komma sig att jag är emot avgifter på stadsbussen när det tycks gå så bra att ta betalt på minitågen.
Så här ligger det till:
Minitågen representerar en renodlad turisttrafik utan samhällsstöd. Avgiftshanteringen är därför en nödvändighet och får ta den tid den tar. Turisterna är villiga att betala både för nöje och tidsfördriv. Friska pengar flyter in och kommer i viss mån både staden och stadsbusstrafiken till godo. Under sommaren går det nämligen endast en buss, så utan minitågtrafik skulle några chaufförer bli friställda under ett par månader.

Stadsbusstrafik fungerar annorlunda. Människorna ska snabbt förflyttas från en plats till en annan. Staden är lång och smal. En runda tar en timme – utan avgifter. Börjar man ta betalt överskrider man en kritisk punkt som förlänger rundan till över en timme. Tidtabellen blir då rullande och svårförståelig. Många mariehamnare kommer att välja bort bussen till förmån för bilen. Trängseln på gator och parkeringar ökar och miljön försämras. Därför är jag mot avgifter på stadsbussen.

Jag är inte orolig för egen del. Införandet av avgifter skulle nämligen inte medföra några ekonomiska konsekvenser alls för företaget. Vi kommer fortsättningsvis att få samma ersättning som tidigare – oberoende av avgifter. Det är ju staden själv som anskaffar biljettsystem och står för både utgifter och inkomster. Vi ska bara medverka i själva hanteringen. Men mina ambitioner är att åstadkomma en bra kollektivtrafik till så låga totalkostnader som möjligt. Det vinner alla mariehamnare på – även bilisterna!
För övrigt kommer jag gärna till Moderaternas kansli för ytterligare klarläggande diskussioner.
Uffe Grüssner