DELA

Ministerstyre om Covid-test

Man kan tycka att det är ett uppseendeväckande ministerstyre som social- och hälsovårdsminister Anette Holmberg-Jansson (MSÅ) gjort sig skyldig till i frågan om de subventionerade covid 19-testen.

Det är väl rimligen direktkontakt med Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, som skall gälla när det uppstår oklarheter hur beslut skall tolkas, och inte ett samtal till privatkliniken Medimar som upphandlats av ÅHS för just denna testning.

Det är ÅHS, som enligt ett beslut på enskild föredragning för ministern den 8 februari fått i uppdrag, blivit skyldig till, att låta utföra också covid 19-test för ”bosatt i landskapet eller patient vid ÅHS” om det är ”nödvändigt för invånaren eller patienten för sin försörjning eller för studier”.

 

Och i ett nytt beslut den 19 februari kompletteras de subventionsberättigade ytterligare med vårdnadshavare med minderåriga barn studerande utomlands och med föräldrar som behöver intyg för att kunna utöva sin umgängesrätt med sina utomlands boende barn.

För andra resenärer gäller full betalning, 230 euro, för covid 19-test i jämförelse med 50 euro subventionerat pris.

Fråga blev aktuell när Sverige nu kräver ett högst 48 timmar gammalt test för att man skall släppas in i landet.

Att det dessutom är oklart med finansieringen kan även få oss i ÅHS styrelse att dra öronen åt oss. Kanske ett besked till styrelsen, och inte minst till hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen, skulle vara på sin plats. Det handlar om mycket pengar för testerna och intygen och hittills har vi inte sett några extra covid-pengar som förra året.

ULF WEMAN (S)

STYRELSELEDAMOT ÅHS