DELA

Ministern kan dras in i processen

I Nyans ledare ” Moderat beslutångest” skriver Annica Lindström att Åländsk Demokrati har flaggat för Johan Ehn med motiveringen att det finns en risk för att Gun-Mari Lindholm blir indragen i den stora Paf-härvan eftersom hon satt som kansliminister då brottet begicks.

Lindström skriver att ”det är kvalificerat struntprat och spekulationer. I nuläget är Lindholm inte ens misstänkt i härvan.”

Det är väldigt svårt att veta hur ”härvan” kommer att utvecklas. Men vi avsåg inte i insändaren att Lindholm skulle dras in i ”härvan” som misstänkt.

Däremot kan det finnas, som vi ser, en risk för att någon eller några av de drabbade företagarna, då de ju uppenbart verkar få svårt att få någon större ersättning från spelaren eller dennes företag, söker efter alternativa möjligheter.

Ett kan då vara att på något sätt försöka få ersättning från den, som var ansvarig för övervakningen av Paf, det vill säga landskapsregeringen. I det skedet kan den dåvarande ansvariga ministern dras in i processen.

Det var därför vi skrev: ”Det finns en uppenbar risk att Lindholm, på ett eller annat sätt kan dras in i dessa rättsprocesser, vilket skulle kasta en mycket mörk skugga på talmansämbetet och även allvarligt underminera talmannens position under hela den resterande mandatperioden.

Det politiska ansvaret finns kvar oberoende av resultatet av den juridiska processen.”

Sedan skriver Lindström att ”Vill man spekulera så vitt och brett som Toivonen gör kan man nog diskvalificera många av de nuvarande politikerna eftersom flera ingått i till exempel Pafs styrelse eller arbetat för spelbolaget.” Även om ledarskribenten Lindström antagligen har helt rätt i sak, så har detta inget att göra med talmansvalet.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati