DELA

Minister över lagen

Miljöminister Carina Aaltonen!
Vid Ålandskomposten har verksamheten åtminstone sedan 2005 skett i strid mot EUs smittskyddsregler. Reglerna är icke förhandlingsbara någon annanstans, utom tydligen på Åland. Tillsynsmyndighet för EUs smittskyddsregler är Ålands landskapsregering, inte ÅMHM. Miljöministern tillåter verksamheten vid Ålandskomposten att fortgå trots att verksamheten inte lever upp till reglerna i miljötillståndet, eller EUs smittskyddsregler. Verksamheten fortgår lagstridigt, enlig beslut av miljöministern. Ministerns beslut står alltså över lagen.
Rågrannar