DELA

Minigolf i Österhamn

Diskussionen om minigolfbanan i Österhamn har gått snett.
Det handlar inte om att vara för eller emot Dennis Janssons förslag. Ingen har mig veterligen uttalat sig emot hans idéer och förslag till minigolfbana. Inte jag och inte heller någon annan i Tekniska nämnden.
Vi har alla funnit DJ:s förslag intressant för Mariehamn. Vad det handlar om är placeringen av den banan och stadens löfte om att ställa det utbjudna området till förfogande för en mini-golfbana av traditionellt snitt som ersättning för Fonsells bana som måste bort för KK-husets skull.

Staden har redan för flera år sedan givit ett sådant löfte. Min känsla för moral och etik säger att ett löfte är ett löfte och skall hållas. Befriad från löftet blir man först om den som fått löftet avstår från det man blivit lovad.
Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen – jag medverkar mycket gärna till att hitta en annan attraktiv plats för Dennis Janssons anläggning. Det kan ju ändå inte vara så, att den enda tänkbara platsen på Guds gröna jord för DJ:s bana är just denna fläck i Mariehamn.
Folke Sjölund