DELA

Mindre utsläpp med fjärrvärme

Per-Åke Petterssons insändare i NÅ den 25/10 visar att man som värmepumpsförespråkare lätt förblindas av sin egen övertygelse och inte vill ta till sig allmänt vedertagna begrepp.
För att ge en rättvis jämförelse av koldioxidutsläpp från en värmepump kontra fjärrvärme, måste man se på den primära energin som används och inte den köpta energin, som för en värmepump förvisso är mycket mindre än den primära.
På marginalen, dvs den sist producerade elkraften i Norden består året runt av så kallad kolkondenskraft, det är tyvärr så illa. Från ett kondenskraftverk tas inte energin som går till kylvattnet tillvara. Elverkningsgraden är 30 – 40 procent.

Kondenskraftverk byggs för att de har avsevärt lägre investeringskostnad samt att det inte alltid finns fjärrvärmebehov i närheten, i synnerhet inte under den varma årstiden.
I kraftvärmeverk, som vi har i Mariehamn, tas även kylvattnets energi tillvara. Investerings-kostnaderna är mycket högre än för kondenskraftverk och det förutsätter naturligtvis avsättning för fjärrvärmen.
Se följande förenklade beräkning:
1 kWh stenkol ger med kondenskraft 0,3 kWh el. Utsläppet från 1 kWh stenkol är 354 gram CO2.
0,3 kWh el ger med värmepump 1 kWh värme. Utsläppet således fortfarande 354 gram CO2. Värmepumpen äter ju inte upp någon koldioxid oavsett vilken värmefaktor den har.
Alltså ger 1 kWh stenkol via kondenskraftverk och värmepump 1 kWh värme.
1 kWh fjärrvärmeproduktion i Mariehamn orsakade år 2006 utsläpp av 191 gram CO2.
Den som skulle byta från fjärrvärme till värmepump orsakar således ett kraftigt ökat utsläpp av CO2.

Naturligtvis betyder detta i logikens namn att den som byter från direktel till värmepump minskar sitt utsläpp av CO2. Ännu mer minskar utsläppet om man kan byta från direktel till fjärrvärme.
Detta har jag påpekat tidigare i insändarreplik till Anders Jansson i Dalbo, men det verkar inte gå hem hos alla.
Men det var ju inte det som diskussionen från början handlade om utan det var AJs avtalade fjärrvärmeanslutning. Numera verkar insändarna mest vara ägnade att gratis marknadsföra enskilda värmepumpföretag och spara annonspengar samtidigt som man sprider felaktiga uppgifter om Mariehamns Energi Ab.

Henning Lindström
Mariehamns Energi Ab