Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Mindre snack och mera verkstad

Mindre snack och mera verkstad. Det tycks de flesta vara överens om när det gäller kommunstrukturen på Åland. De oenigheter som finns tycks mest handla om vägen till verkstaden.

Men i alla fall, större förvaltningsenheter skulle göra det bättre och enklare för alla; för individer, företag och samhälle. Det skulle bli mera för pengarna; jämlikare skatter, rättvisare socialskydd, ökad expertkunskap och lättare att byta arbetsuppgifter. Samhället skulle bli enklare att förstå för alla och envar. Man skulle slippa lappverken, krumbukter och kringelikrokar för att komma till sak.

För församlingarna, som ju är beroende av kommunstrukturen, skulle motsvarande vinster uppnås. Med större församlingar skulle man helt enkelt få mera verkstad, mera hembesök och mera klapp och klang, för pengarna.

INGEMAR JOHANSSON (S)