DELA

Mindre snack och mer verkstad i skärgårdsfrågan

Suck! Landskapsregeringen har beställt en ny utredning om skärgårdstrafikens framtida upplägg av ett svenskt bolag. Med utredningen som grund ska sedan en länge efterfrågad och redan för snart tre år sedan utlovad omställningsplan för skärgårdstrafiken presenteras. Den viktigaste komponenten i utvecklingsplanen måste vara att skapa fasta förbindelser i kombination med att förkorta färjepass där det är som mest lönsamt i ett hållbarhets- och totalekonomiskt perspektiv betraktat.