DELA

Mindre snack, mer verkstad

Varför tycker jag är ungdomsarbete viktigt. Eftersom samhället är beroende av människor som är empatiska, ansvarsfulla och vettiga.

Vi behöver folk som bryr sig om välfärden, jobbar för ett tryggt samhälle, har entreprenöranda och framtidstro. Vill vi uppnå detta måste vi som vuxna visa att vi bryr oss om våra barn och ge de möjligheter för att kunna utveckla sig till starka och välutbildade individer.

Ett stort ansvar i det här har framför allt vi föräldrar, dagis, våra skolor, den tredje sektorn osv. Men det är politikerna som sätter ramarna och ska ge handlingsutrymme. Men tyvärr visar trenden att man tar bort pengar och resurser ifrån ett sådant viktigt område.

Utbildningen och välmående av våra barn är framtidens rikedom och bidrar mycket till ett starkt och tryggt samhälle. Pumpa in pengar i barnomsorgen, i skolväsendet och i den tredje sektorn!

Det vill jag jobba för och säger: Mindre snack, mer verkstad!

René Janetzko (S)