DELA

Mindre skola är bättre

Det råder missuppfattningar i diskussionerna om skoldistrikt i Mariehamn. ”Enhetsskola” används specifikt för Strandnäs skola (1-9) och det anses vara svårt för elever från en annan skola att börja i åk 7 i en 1-9 skola.
I motsats till det förra parallellskolsystemet (folk-/medborgarskola och läroverk) är grundskolan enhetsskola med en grundskolelag, en grundskoleförordning och en läroplan, alla för åk 1-9, men med olika stadier.
Staden har en skolstadga och skolornas arbetsplaner, kringgärdade av dokumenten ovan, blir därför snarlika. Skolpsykologen (barnomsorgen – högstadiet) och skolkuratorn (åk 1-9) har viktiga roller i elevvårdsgrupperna och i arbetet kring stadieövergångarna.
Landskapsregeringen skulle som tillsynsmyndighet både reagera och agera om våra skolors arbetsplaner innehöll så olika syn på eleverna och deras lärande att elevernas skolbyte skulle försvåras.

Bland annat
styrdokumenten, budgeten, fortbildningen och elevvården är medel, men ingen garanti, för verksamheten, Därför behövs utvärderingar.
I boken ”Konsten att vara snäll” skriver Stefan Einhorn: ”Man har i undersökningar visat att känslan av att arbeta för det gemensamma bästa är starkast i grupper som består av upp till 150 människor. %u2026Om antalet är större minskar känslan av gemenskap till förmån för individualiteten.”
Antalet sociala relationer i en grupp beräknas med formeln n(n-1)/2. Vi tar två skolor, en med 200 elever och 20 lärare och en med dubbelt fler, 400 resp 40.

Antalet sociala relationer för eleverna blir 19 900 resp 79 800 och för lärarna 190 resp 780.
För elevernas skull är det bra om lärarna under rasterna hinner utbyta information, t ex om det har hänt någonting särskilt i en klass eller med en elev under föregående lektion. Bl a det försvåras ju större skolan blir.
Därför tycker jag att en skola inte borde var större än 250 eller max 300 elever.
En skola ska vara så stor att alla ryms men framför allt så liten att alla syns. Det har Mariehamn råd med.
Krister Norrgrann, (lib)
stadsfullmäktigekandidat