DELA

Mindre prat, mer verkstad

En investering i Wiklöf Holding Arena är en fråga om utveckling av Mariehamn, men även hela Åland. IFK:s framgångar är en verklig isbrytare i det utmanande klimat som stundtals råder österut. Sport är ett tacksamt samtalsämne och man behöver inte äga stora kunskaper i ämnet för att få igång ett samtal.

Fotbollen bidrar starkt med att skapa positiv associationer och rubriker gällande Åland.

Genom att utveckla WHA genom en förstorad fotbollsplan med konstgräs skapar vi omedelbart följande positiva effekter;

– Lägre driftskostnader jämfört med idag

– Tillgång till avsevärd finansiering från fotbollsförbundet

– Avsevärt högre nyttjandegrad än idag

– Större turneringsverksamhet

– Fler turistiska övernattningar

– Positiva effekter för näringslivet året om

– Fina möjligheter till utveckling av sporten

– Förbättrade fritidsmöjligheter för barn och ungdomar

– Våra elitlag i fotboll ges optimala förutsättningar

Genom att flytta friidrotten till området kring Baltichallen skapar vi omedelbart följande positiva effekter;

– Kostnadseffektivt utnyttjande av skattemedel

– Den tänkta placeringen ger ett mervärde till hela området

– Avsevärt högre nyttjandegrad än idag

– Friidrotten får en egen tränings- och tävlingsbas

– Fina möjligheter till utveckling av sporten och hela området

– Förbättrade fritidsmöjligheter för barn och ungdomar

Nu är bollen hos stadens politiker. Det skulle vara lika nödvändigt som befriande att skapa ett driv i processen. Att inte prata sönder och försena ännu ett projekt som skulle utveckla hela vårt samhälle.

Stadens näringsliv behöver draghjälp. ÅSUB:s övernattningsstatistik för oktober visar en nedgång och på årsbasis ser det onödigt mörkt ut. Genom en utveckling av WHA får vi två belysta konstgräsplaner med tillhörande infrastruktur som kommer att ge rejäla utslag i övernattningsstatistiken och arbetsmarknaden. Det är så vi bygger ett starkt samhälle. Att först skapa förutsättningar till en god välfärd via ett mer välmående näringsliv.

För att lyckas med ovanstående behöver staden nu tillsätta två separata arbetsgrupper. En som tar fram ett slutgiltigt beslutsunderlag för WHA. En som tar fram ett slutgiltigt beslutsunderlag för friidrottsarena vid Baltichallen. Arbetsgrupperna bör arbeta mot en tydlig deadline som inte får ligga för långt fram i tiden. Ju snabbare vi förverkligar detta, desto tidigare räknar vi hem alla de vinster som uppstår. Jag är en mycket positiv människa och är övertygad om att det finns en stor politisk samsyn i att staden behöver utveckling för att må bra. Här finns bara vinnare.

John Holmberg (Lib)