DELA

Mindre kvar i plånboken

Bästa barnfamilj och de boende på institution i Mariehamn!
Jag är ledsen att behöva meddela att en majoritet i socialnämnden inte gav stöd till våra förslag om att inte höja maxtaxorna inom barnomsorg och institutionsvård för äldre. För majoriteten av barnfamiljerna i Mariehamn innebär höjningsförslaget 330 euro per år mindre i plånboken, det är en avgiftsökning med hela 15 procent!
För de äldre på institution ökas avgiften från dagens 82 procent till 85 procent av inkomsten, i mitt tycke är det en höjning från en redan helt orimligt hög nivå till en horribelt hög nivå. I kombination med skattehöjningen, borttagandet av kommunalskatteavdraget och höjda avgifter inom sjukvård och annat blir det mycket mindre kvar i plånboken.

Nu måste majoriteten av politikerna i landskapet och staden våga prioritera och ta ansvar för ekonomin på ett sätt som inte belastar barnfamiljerna och de äldre mer än de redan drabbats i dag av majoritetens skatte- och avgiftshöjarpolitik. Vi har år efter år kommit med förslag till förbättringar av landskapets och stadens ekonomi som inte har omfattats av majoriteten. Mindre lyxig mur i hamnen, inga skattefinansierade chokladprovningskurser, privatiseringar av icke kärnverksamheter och billigare alternativ till Miramargaraget för att nämna några exempel i staden.
Det är också dags att börja prioritera mellan sektorer, vilken service som ska erbjudas, hur och av vem servicen produceras. Korta permitteringar ger inga besparingar att tala om. Åtgärder för att bredda skattebasen, utan att höja skatterna, är också viktiga.

Petri Carlsson (FS)