DELA

Mindre besvärligt resa till Helsingfors än Åbo?

Med anledning av artiklarna som handlar om Docrates etablering på Åland, både i Ålands Tidningen (ÅT) och Nya Åland (NÅ) vill jag komma med följande kommentarer.

I NÅ (07.06) kan man läsa den videokonsultation som är tänkt att starta möjliggör att man snabbt får vård på hemorten. Menar man på Åland?

Vad jag vet planerar Docrates inte någon enhet på Åland man skulle kunna ge några cytostatikakurer eller annan cancerbehandling. Enligt min tolkning är det däremot frågan om en konsultation för få komma för vård i Helsingfors. Detta tycker jag var och en skall ha klart för sig senast när man beställer tid. Vi på onkologiska polikliniken på Centralsjukhuset har inte för avsikt att genomföra några behandlingsordinationer från Docrates.

I artikeln i ÅT (08.06) berättar min namne och långvariga goda vän, Tom Wiklund, att det kan vara besvärligt att resa till Åbo för att få cancervård. Det är upp till varje enskild ålänning att bedöma om det är besvärligare att resa till ÅUCS (på finska TYKS) eller till Helsingfors (Docrates ligger ca 20 km från flygfältet) för sådan vård som vi inte kan ge på Åland. Dessutom tillkommer det en ofta rätt betydande avgift för privat vård.

Det övriga i ÅT-artikeln lämnar jag till varje ålänning som har erfarenhet av cancervård antingen här, på Åland eller i Åbo om det stämmer för oss och är relevant med beaktande av den tilläggskostnad det medför att bli behandlad på Docrates.

Tom Kaunismaa

Överläkare vid onkologiska polikliniken, Ålands Centralsjukhus