DELA

Mina tankar om fornminnena

För oss och för kommande generationer bör vi absolut utforska och dokumentera våra förfäders boplatser och genom detta vårt eget ursprung.
Det är utan vidare ytterst besvärligt och begränsande för den som har fornminnen på sina marker, därför borde landskapsregeringens skyldighet vara att så snart som möjligt gräva ut och dokumentera de platser som markägaren ämnar använda.

En uppföljning av att marken verkligen kommit till användning ska sedan göras för att förhindra missbruk eftersom utgrävningar är väldigt kostsamma.
Utöver detta så kunde en regel införas som säger att allt ägobyte av mark som är markerad som fornminne skall godkännas av landskapsregeringen eller kommunen för att uppmärksamma köparen om vad marken belastas av.
Bernt Randelin