DELA

Min lojalitet ligger hos medlemmarna på fältet

Under hösten har samarbetsdiskussioner mellan partierna M och Obs pågått, i syfte att slå ihop partierna, vilket knappast har undgått någon. Jag vill nu passa på att meddela och förklara min ståndpunkt för både väljare och partimedlemmar innan söndagens avgörande möte.
Från början har jag, med vissa tveksamheter, varit försiktigt positiv till ett samgående. Att bli största parti i lagting och regering innebär såklart större påverkansmöjligheter och möjlighet att driva igenom sina frågor, än man har som ett av de minsta partierna.
Jag sa i ett tidigt skede att jag vill vara med och se vad det nya partiet blir, hur det utformas, innan jag tar ett slutgiltigt beslut. Att föra frågan till styrelsemötet var ett enhälligt beslut från lagtingsgruppen, men ett klargörande behövs angående styrelsens beslut.
Det Obundnas styrelse tog ställning till, var inte ett samgående med M, utan huruvida man skulle föra ärendet till medlemsmötet. Det är flera av styrelsemedlemmarnas bestämda uppfattning att det konstaterades, att ett sådant beslut, om samgående, inte kan tas av styrelsen, utan måste föras till ett medlemsmöte.
Det är även så man uppfattat att röstningspropositionen sett ut. Att säga att styrelsemedlemmar nu ändrat sig, är alltså helt fel. De flesta hade inte format en färdig åsikt under detta första möte.

Ju längre processen framskridit , har flera saker påverkat mitt beslut att säga nej. Dels har det stått klart att vi som tagit plats i lagtinget, tappat kontakt med medlemsfältet och inte haft rätt bild av läget i kommunerna, enligt min åsikt. Att lyssna in medlemmarnas åsikt är viktigt, och tiden har varit för kort för detta.
Dels har andra alternativ inför framtiden, som passar mig bättre, visat sig. Det finns fördelar med ett samgående som inte går att blunda för, och för dem som bildar ett nytt gemensamt parti önskar jag framgång i det valet. Jag tror det blir ett starkt nytt parti, med bred kompetens och arbetsvilliga mänskor med skinn på näsan.
All lycka till er.

Men partiet är sina medlemmar, och det är enligt min mening alltför många i partifältet som inte vill med på detta tåg, och min lojalitet ligger i egenskap av viceordförande, hos partimedlemmarna på fältet. Partiet består av föreningemedlemmarna, inte bara de aktiva landskapspolitikerna. Alla måste ha samma rätt att följa sin övertygelse.
Om stora delar av partiet inte följer med i en sammanslagning, är det inte längre att betrakta som det bästa alternativet , och mitt slutgiltiga beslut togs först under den gångna veckan, efter många om och men. Jag står för det valet, eftersom det känns rätt för mig.
Jag hoppas och önskar att alla medlemmar som deltar i söndagens avgörande möte, röstar efter eget huvud och hjärta. Att kunna titta sig själv i spegeln och veta att man kan stå för det man gjort, är viktigt.
Allt gott.
Cita Nylund,
viceordförande Obunden Samling