DELA

Miljöpolicy är mer än tomma ord

Det är med glädje vi kan läsa att Mariehamn blir utan helikopterbuller och utsläpp av 3,5–7 ton växthusgaser denna sommar. Samtidigt bekymrar vi oss över hur staden kommer att hantera motsvarande frågor i framtiden.

Vi är måna om Mariehamns profil som en småstadsidyll med närhet till naturen, som vi alla gemensamt värnar om. Vi vill bygga attraktionskraft och ekonomisk verksamhet genom hållbara verksamheter.

Det är upp till oss stadspolitiker att visa ledarskap genom strategier, beslut och anvisningar. Mariehamns stad har en fin miljöpolicy men helikopterhistorien visar att det varit svårt att omsätta den i praktiken. Vi kommer därför att arbeta för att staden ska få ett regelverk på plats så att sådana typer av beslut utgår från miljöpolicyn i framtiden. Det minsta staden bör göra i samband med beslut är att ställa sig frågan: På vilket sätt gör detta beslut att vi närmar oss eller fjärmar oss från det strategiska målet om en hållbar stadsutveckling?

På det sättet avser vi göra Mariehamn till en ännu mer attraktiv plats att bo på, både för nuvarande och framtida invånare.

HI MARIEHAMN

OLA SUNDBERG
ALFONS RÖBLOM
ARN-HENRIK BLOMQVIST
CAROLINE PIPPING
FREDRIK SCHWARTZ
GUNDA ÅBONDE
PETER EKHOLM
RAULI LEHTINEN
SIMON HOLMSTRÖM
SUSANNE VÄVARE
THERESE KARLSSON