DELA

Miljön kan inte vänta

Varje dag kan vi alla påverka miljön i rätt riktning.
Vart fjärde år har vi ytterligare en möjlighet att ge miljön en rejäl hjälp, nämligen genom att rösta på det parti och den person som är beredd att satsa rejält på miljöfrågorna.

Genom att minska våra utsläpp av näringsämnen till vatten kan vi förbättra vår närmiljö, våra insjöar och vår skärgård men även Östersjön.
Genom att minska våra utsläpp så mycket, att vi släpper ut mindre mängd fosfor och kväve per person, jämfört med omkringliggande regioner, kan vi med trovärdighet argumentera för Östersjöns förbättring.

Vi kan aldrig med trovärdighet förklara varför vi skall ha den högsta levnadsstandarden i Norden, samtidigt som vi släpper ut dubbelt mera näringsämnen per person till Östersjön, jämfört med en svensk, och 4 – 5 gånger mera än en polack.
Miljön kan inte vänta längre, vi måste börja nu.

Kille Williams fs
Lagtinget 23
Lemland 526