DELA

Miljön i centrum

Det görs stora satsningar för att göra Åland CO2-neutralt. Miljöpolitiken värderas högt och det händer mycket inom området. Vi arbetar för rent vatten och minskad övergödning, en god jordhälsa, nya kretslopp, cirkulär ekonomi där avfall blir en resurs, starka näringar i landsbygd och skärgård, artrikedom och biologisk mångfald.

Vi har antagit utmaningen och det är ett bra steg framåt. Den plaststrategi som kommer att genomföras under 2018 föreslår åtgärder för att motverka spridningen av plaster och mikroplaster i naturen och till vatten.

Medvetenheten kring plastfrågorna ska ökas genom insatser som minskning av plastkassar och plastprodukter, skräpplockning och olika kampanjer. Tillsammans ska vi arbeta för ett bättre och renare Åland.

Sara Kemetter (S)

Gruppledare