DELA

Miljön avklarad med text ??

I vårt arbete i vattenskyddsföreningen gladde vi oss åt miljöhandlingsprogrammet. Det var brett genomarbetat och i målsättningarna kördes vår förening om. När vi som kandidater följer debatten och kommer frågorna närmare blir vi undrande. Miljön blir inte bättre av ord i programmet. Konkreta åtgärder måste till. Vi tar några exempel.

Jordbruket är ett exempel där intresset för hållbar produktion är lågt. I Sverige är intresset ett annat. Kan det bero på att stöden i Sverige är under 400 euro/ha/år medan de åländska är 1.200 euro/ha. Man behöver inte bry sig om kundernas intresse för miljövänligt, man lever ändå.
Fiskodlingen har ökat sina utsläpp sedan 2002.
Kommentaren kring ÖMS’s miljöinsats som halverar behovet av tillförd energi och därmed CO2 utsläpp förskräcker också. Idéerna med vattnet som energikälla för kyla/värme med halverad energiåtgång tas emot ljumt. Bästa miljöåtgärden är den oförbrukade energin.

Vi ser nu att utan kraft och konkretion i miljöarbetet står vi kvar på ruta 1 med Nordens högsta utsläpp per capita. Är det så vi vill ha det?

Lennart Isaksson, fs
Karl-Erik Williams, fs