DELA

Miljön är vårt livsrum

Tyvärr fördärvar mänskan miljön med utsläpp till luft och vatten, genom nedskräpning och byggnationer. Åland är i förhållande till sin storlek ett samhälle med stor miljöpåverkan.

Åland ligger i världstoppen när det gäller biltäthet. Det är inte något positivt. De korta körsträckorna gör att katalystorn i stor utsträckning inte fungerar och ger också hög förbrukning per km. Utsläppen till havet från jordbruk och fiskodling tycks inte minska.

Färjor och biltrafik ger stora utsläpp till i form av koldioxid, kväveoxider och partiklar. Snabba motorbåtar ger ungefär 8 – 10 gånger så mycket utsläpp per körsträcka som en bil. Till detta kommer att båtmotorer inte har någon som helst avgasrening. Utombordare och utombodsdrev släpper ut avgaserna under vatten, kvävet göder havet direkt. Men värst är att fiskodlingarna ger utsläpp motsvarande en stad på minst 80 000 invånare – utan rening, och ingen bryr sig!

Ålands Teknikkluster har för LR presenterat förslag på miljövänliga bränslen och åtgärder för att minska klimat-och miljöpåverkande utsläpp till luften. ÅTK fick inte gå in på biogas eftersom landskapsstyrda ÅTC höll på med ett projekt om biogas. Vad har hänt? Åland har en unik produktion av miljövänligt biobränsle – fiskdieseln. Varken politikerna i Mariehamn eller LR har fattat betydelsen av detta och de två stora bussbolagen har direkt motarbetat användningen.

Kollektivtrafiken måste byggas ut. En buss motsvarar tre bilar i utsläpp. Går bussen på fiskdiesel blir det miljövinst med en personbil mindre på vägen! Linfärjor och mindre frigående färjor borde snarast göras eldrivna. Den nya vindkraften kan leverera elen. Nya större frigående färjor skall energioptimeras med el/biodiesel drift. Öka vattengenomströmningen genom att öppna upp vägbankar och förbjud nya. LR måste stödja flytt av fiskodling till land men det går också att åstadkomma rening vid kassodling. Bygg också en biogasanläggning för hela Åland.

Jan Grönstrand