DELA

Miljöflum med ÅCA-mjölk

Miljörörelsens dilemma är påverkan av starka känslor, tro och särintressen i kampen för ett hållbart samhälle. Miljöflum skulle man kunna säga. ÅHS mjölkbeslut är miljömässigt viktigt. Kortsiktiga särintressena säger, att vi strid med EU-direktiv i första hand ska handla lokalproducerat. Följden blir den monopolsituation som i olika branscher är så vanlig på Åland. Konkurrenter utifrån göre sig icke besvär! Med monopolet följer högre priser vilket till exempel syns i handeln, när man jämför lokalproducerad mjölk med importerad sådan. Utan att man kan särskilja produkterna kvalitetsmässigt.

Produkter med stämpeln Åland – miljömärkt eller inte – tenderar att saluföras till högre priser än likvärdiga importerade varor. Prissättningen gör varorna svårsålda till andra än miljöentusiaster. Överblivna, åldrande varor lämnas kvar på butikshyllorna. Risken finns att varor som marknadsförs med stämpeln ”Åland” uppfattas som dyra och av sämre kvalitet än motsvarande färska importvaror. Kravet att lokalproducerat ska prioriteras framom miljömärkt och pris blir därmed med tiden också ett hot mot alla lokala producenter.

Bäst är förstås miljömärkta och lokalproducerade livsmedel till marknadsanpassade priser. Detta kan endast åstadkommas genom att man går på priset men också sätter miljömärkningen som ett krav. Oberoende av lokal produktion. Samma offertpris på miljömärkt och icke miljömärkt gör valet enkelt. Med en marknadsanpassad lokal producent, som levererar miljömärkt till lägsta pris hade båda upphandlingskriterier samt en förhoppning kunnat uppfyllas.

Samhällets miljöanpassning försvåras av för mycket miljöflum. Transportsektorn, som Mikaeel Stjärnfelt tangerar i sitt inlägg om ÅHS mjölkbeslut, är ett bra exempel. Stjärnfelt föreslår att man inför varje resa gör en miljökalkyl som visar på fördelarna att välja ett transportslag framom ett annat. Bättre är att börja med att fundera över huruvida resan alls är nödvändig. Exempelvis betraktas flygresor som något förkastligt av miljörörelsen. Faktum är emellertid att i förhållande till transportarbetet är en flygresa inte värre än en resa med en modern, bekväm bil. I jämförelse med passagerartrafik till sjöss är flygresan flerfaldigt bättre. Det verkliga problemet är att flyget som transportmedel är så effektivt, att man på några timmar i luften på grund av resans längd kan producera mera klimatgaser än vad den privata bilanvändningen ger under kanske ett helt år. Om man har bestämt sig för att göra en lite längre resa, har valet av transportmedel inte någon avgörande betydelse. Det är beslutet att resa som är miljöproblemet. Ingen resa alls ger inga utsläpp. Enkelt, eller hur?

För att samhällets miljöanpassning skall lyckas krävs en saklig hantering. Särintressen och alltför känslomässiga ställningstaganden bör hållas på behörigt avstånd. Frågan om lokalproducerat såsom miljökriterium är ett miljöflum som har en rakt motsatt effekt. Vi riskerar att få dyrare icke miljömärkta produkter som i värsta fall är av dålig kvalitet. En sådan utveckling gagnar vare sig ÅHS, ÅCA eller oss vanliga konsumenter.
Jan Westerberg