DELA

Miljöbyrån har inte hotat

Carl-Gustav Flink har den 18 januari skrivit en insändare i Ålandstidningen och Nya Åland som är full av sammanblandningar, felaktigheter och gissningar.

Miljöbyrån vill klargöra fakta och bemöter härmed några av påståendena:

• Lagtinget beslutade i maj 2015 om en tilläggsbudget för att stöda kompostering av animaliska bioprodukter med 200.000 euro.

• Två ansökningar om stöd för detta lämnades in, men ingen av metoderna för kompostering uppfyllde kraven och därför avskrevs ansökningarna.

• Landskapsregeringen beslöt att utlysa stödet under hösten 2015.

• Två ansökningar kom in i januari 2016 och har ännu inte behandlats.

• Miljöbyrån har inte anställt extra inspektörer eller anlitat tjänstemän från ÅMHM eller ÅTC för att bevaka Ålandskomposten.

• Vid de möten då dåvarande miljöministern och tjänstemän från miljöbyrån har träffat Ålandskompostens ägare har inte Flink varit närvarande.

• Miljöbyrån har varken trakasserat eller hotat Jan Widman, endast skickat en fråga om vilken typ av avfall hans anläggning tar emot.

• ÅMHM har inte agerat som springbud för landskapsregeringen.

Mona Kårebring-Olsson, miljöingenjör

Anna Nilsson, t.f. utredare

Miljöbyrån