DELA

Miljö och klimat

Är du orolig över klimatförändringar? Det borde du vara. En del klimatskeptiska personer har i insändare ansett att det är överdrivet att fokusera på klimatet och tvivlar på människans påverkan genom koldioxidutsläpp. Redan 1896 påvisade svenska professorn Svante Arrhenius koldioxidens växthuseffekt. Sedan dess har vi utvecklat vårt välstånd genom ohämmad energianvändning och därmed utsläpp av koldioxid.

De flesta vuxna personer borde ha märkt skillnaderna i speciellt vintrarna förr och nu. Även klimatskeptiker borde ha hört, läst och förstått rapporter om smältande glaciärer, polarisar och nya värmerekord. Har skeptikerna bättre underlag och kompetens än NASA och all världens meteorologiska institut?

Vi måste alla agera efter förmåga, vara beredda att ge avkall på vår bekvämlighet och försöka ändra vårt beteende. De riktigt stora förändringarna måste politikerna ta tag i men hittills med dåligt resultat. Per Kågesson skrev i DN den 17 juni att EU klassar biodiesel med innehåll av palmolja (Neste My) som värre än fossil diesel! Det var ju Gunells stora miljösatsning!

Ålänningarna har konstaterats vara bland EU:s värstingar när det gäller koldioxidutsläpp. Är du beredd att bidra till minskade utsläpp? Är du beredd att köra bil lite mindre, att samåka eller gå/cykla? Åka kollektivt där det går? Kan du avstå från en glassig SUV och köra en miljöbil? Skulle du vilja lära dig ecokörning och spara 20 procent bränsle? Måste du köra korta sträckor i staden? Måste du köpa den där Kina-tillverkade prylen på nätet?

Bland det värsta en privatperson kan göra är tyvärr att köra snabba motorbåtar, något det finns gott om på Åland. Grovt räknat släpper en utombordare ut ungefär lika mycket koldioxid per timme som antalet hästkrafter. En 50 hästkrafters motor ger 50 kilo och en 100 hästkrafters motor 100 kilo koldioxid per timme.

Poker Run är något av det värsta i utsläppsväg. Totalt torde årets tävling ha producerat cirka 100 ton. Det är direkt ansvarslöst av Mariehamns Seglarförening att anordna sådana arrangemang. Man talar om flygskam men båtskam är mer relevant.

JAN GRÖNSTRAND