DELA

Miljö, klimat och Åland

Lagtinget gillar inte medborgarinitiativet från Ålands natur & miljö. Lagtingets finans- och näringsutskott tycker inte att det är viktigt att beslut om skärgårdstrafiken ska bygga på hållbarhetsprinciperna som man beslutade om 2014. De åländska politikerna ser inga problem med att förstöra känsliga naturmiljöer för att förkorta ett färjepass med några minuter till enorma kostnader. Åländska politiker satsar på mer bilkörning. Åländska politiker hänger inte med i utvecklingen. Åländska politiker har uppenbarligen ingen förståelse för miljö- och klimatfrågor.

Åländska politiker har beslutat att Åland ska vara ”hållbart” till år 2051. Costa Rica i Latinamerika ska vara koldioxidneutrala år 2021. De ligger tydligen 30 år före Åland. I Costa Rica bygger man en kopia av ett åländskt segelfartyg, tremastade skonaren Ingrid. Det ska bli ett lastförande fartyg helt CO2 fritt, hjälpmotorn ska vara en elmotor. Företaget har redan ett lastförande segelfartyg och fortsätter satsa klimatsmart. Sök på ”sailcargo”.

Svenska regeringen vill flytta landtransporter till sjöss av miljö- och klimatskäl och organisationen Svensk sjöfart arbetar för att Sveriges inrikes sjöfart ska vara fossilfri till år 2045, en skärpning från tidigare 2050. (Sjöfartstidningen nr 022019) Ålands landskapsregering tänker köra den mest bränsleslukande färjan Skarven i ytterligare 30 år och lägga pengar på att bygga om färjfästet på Åva för att kunna köra den där. Skarven drar tre gånger så mycket bränsle som ett normalt fartyg med samma mått och spyr alltså ut motsvarande mängd CO2.

Diverse aktörer med landskapsregeringen i spetsen hävdar envist att man inte kan köra en eldriven färja hela vägen från Svinö till Degerby, man måste korta av sträckan. Det är lögn. Med dagens teknik kan större delen av skärgårdstrafiken köras med eldrift. Norska Hurtigrutten har beställt fyra kryssningsfartyg med 6,5 megawatt timmars (MWh) batterikapacitet. Kör man enligt Skarvens nuvarande tidtabell kan man köra två gånger tur och retur med 1 MWh batteri (samma som Elektra). Kortrutten förstör miljö, kostar en massa pengar och ger inte bättre förbindelser för skärgårdsborna. Landskapsregeringen har inte presenterat några planer på anskaffning av miljövänliga skärgårdsfärjor.

Jan Grönstrand