DELA

Miljard är nog bara en rötmånadshistoria

Det gläder mig att min kollega i Finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska Pensionsfondens arbete. Jag har i många år skrivit insändare i ämnet utan att någon börjat intressera sig för det.

I maj lämnade jag in två åtgärdsmotioner just om pensionsfonden. Den ena med rubriken ”Förvaltningen av Ålands Pensionsfond”.

Under lagtingsdebatten den 6 maj påtalade jag bland annat det faktum att halva styrelsen måste bestå av personer, som representerar facket, trots att pensionerna är garanterade i lag och inte baseras på avkastningen i fonden. Det innebär att om fonden har låg avkastning, så måste mer skattemedel användas. Av denna anledning ansåg jag att styrelsen borde tillsättas parlamentariskt.

Den låga närvaro, som JH noterat, tyder självklart på lågt engagemang och det är kanske även en delorsak till att man inte gjort något för att förbättra informationsvärdet i årsredovisningen, vilket jag påpekade i mitt anförande.

Men jag håller absolut inte med JH om att en fondstyrelse skulle behöva sammanträda speciellt ofta ens under coronatider. Med en väldiversifierad portfölj skall nog en pensionsfond sitta lugnt i båten.

Min kritik var att på grund av den intetsägande verksamhetsberättelsen har åtminstone en utomstående ingen möjlighet att analysera om de miljoner som spenderats på aktiva fondförvaltare överhuvudtaget gett ett mervärde för fonden. Det skulle kanske löna sig att använda sig av passiva indexfonder, som är betydligt billigare. Men vi vet inte, då det årsberättelsen helt saknas jämförelser.

Min uppfattning är att det kanske finns en möjlighet att förbättra resultatet med 50 miljoner euro under fondens livstid, vilket borde undersökas. Men att som JH i rubriken indikera att den borde ökas till en miljard är nog bara en rötmånadshistoria.

JH avslutar med att han skall lämna in en åtgärdsmotion när sommaruppehållet är över. Det känns från min sida lite onödigt då min åtgärdsmotion redan ligger i utskottet i väntan på behandling. Hur vore det om vi istället samarbetar kring den?

Men en liberal kanske inte kan stöda någon från Åländsk Demokrati även om åsikterna är likartade?

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI

MEDLEM I FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTET

<”Byline tfn”>