DELA

Mikrofon behövs vid föreläsningar

Jag brukar emellanåt gå på olika föreläsningar och föredrag, som jag tycker är intressanta och nödvändiga. Men jag har önskemål till arrangörer och föreläsare, se till att det finns mikrofonanläggning om åhörarna beräknas till flera än 20-30 personer.

Till föreläsarna: tala tydligt och inte så lågt emellanåt, att bara de som sitter närmast kan höra. Se också till att mikrofonanläggningarna fungerar och att föreläsarna tänker på hur de håller mikrofonen. Det senaste exemplet, en föreläsning med 50-60 deltagare i vårt fina, nyligen ombyggda museum, där borde mikrofon ha använts.

Nuförtiden skall vi hålla oss informerade om mångt och mycket och vi äldre skall klara oss själva så långt det bara är möjligt och helst lite till. Så det är mycket viktigt att vi kan höra när vi försöker informera oss!

70-PLUSSARE