DELA

Mest nytta för ålänningarna

Britt Lundberg berättar i en intervju om EU-valet. Att hon behöver en återhämtningspaus är förståeligt efter ett halvt år av hårt valarbete. Hennes kampanj har varit imponerande och resultaten har inte uteblivit. Ålänningarna har röstat bäst i Finland. SFP:s mandat i EU-parlamentet och den åländska SFP:medarbetaren fortsätter sitt arbete. Dessutom kommer Åland att kunna räkna in ytterligare en medarbetare eftersom socialdemokraten Miapetra Kumpula-Natri som också erövrade en plats i EU-parlamentet, vill ha en medarbetare som bevakar åländska och finlandssvenska frågor. Socialdemokraternas valstrategi innebär att Ålands inflytande i EU-parlamentet kraftigt förbättrats.

I belysning av dessa framgångar väljer Britt Lundberg och klanka på socialdemokraterna och fördömer kraftigt socialdemokraternas partistyrelses rätt att självständigt besluta om sin linje och sina politiska ställningstaganden. Här behövs respekt istället för missunnsamhet. Med facit i hand är det uppenbart att socialdemokraternas strategi inte skadat någon utan bidragit till Ålands bästa. Att socialdemokraterna tidigt gjorde bedömningen att det inte är möjligt att nå ett eget åländsk mandat i EU-parlamentet är givetvis en bitter sanning idag. Oberoende av detta är det nu viktigt att se framåt och tillsammans se till att Åland får ut det mesta möjliga av det som uppnåtts tack vare ålänningarnas starka vilja och stöd i EU-valet.
Barbro Sundback (S)