DELA

Vi är nöjda som det är

En av mina första tankar när jag hörde förslaget om en (1) kommun på Åland var just Mise. En missnöjd familj i stan beskriver Misediktaturen, får vi det automatiskt vid en kommunsammanslagning? Jag tror de flesta Sundsbor är ganska nöjda som det är nu. Vi kan träffas och ”byta” grejer och prata utan att en vakt springer efter och kontrollerar att man inte tar något.

Lennart Karlsson, Kastelholm.