DELA

Mess ökar misstron

Bästa chefredaktör Fellman, det är en stor skillnad i att påstå att jag eller någon inom staden skulle vilja ”tvinga åldringar att bo vid hamnen” och att föreslå att området (Mariepark) planeras för bostäder , företrädesvis seniorbostäder och för andra som har behov av särskilda bostäder.
Att tillåta publicering av felaktig information är enligt min uppfattning inte förenligt med mediernas uppgift att förmedla fakta och saklig information så att läsarna skall kunna bilda sig en egen uppfattning i en samhällsfråga. Messa Nyan får gärna finnas för mig men ett minimum av journalistisk etik bör införas. Diskriminerande, felaktiga eller kräkande mess bör begränsas. Annars bidrar Messa Nyan till att öka misstron mot media och politiker vilket jag utgår ifrån att inte är syftet.
Barbro Sundback