DELA

Mess fredag

Nej till datorkameror och avlyssning på Torggatan. Eller på våra allmänna ställen och kontor som en åländsk skattebetalare är tvungen att besöka. Privata butiker gör som de vill, till dem går man ju helt frivilligt. anti666.

För att nikotinpinnens användare ska se vad uret visar för tid genom ”smoggen” . 045.

Ett vårtecken mijöstödsexperterna har kravla sä ur idä. Den anonyme.

Varför får man inte säga som det är? Hur dåligt det fungerar i samhället. Tjänstemännens maktmissbruk. Inkompetens. Okunnighet. Ovilja att utföra sitt arbete. Oförmåga. Hypokratism. Orättvisor. Godtycklighet. Flathet. Medveten illvilja. Felaktig lojalitet. Icke skattebetalare.

Länge leve skenheligheten! Lasarus.

Nykterhetsföreningen behövs inte. Det finns andra som informerar skoleleverna om alkoholens och narkotikas eventuella för- och nackdelar. Varken Mercedes eller dividentinkomster. 0457.

Jag vill minnas att ”kungligheterna” har varit befriade från förmögensskatten. Har saken blivit åtgärdad? Demokrat.

Till dig som tänker byta bank pga Ålandsbankens nedläggning av kontoren ute på landet. Inte har konkurrenterna heller kvar sina filialer. 0457.

Dåligt av Ehn att göra så där med ungdomsrådet. 040.

Rädda vårt Västernäs-kontor, snälla. 040.
Fler mess i papperstidningen!