DELA

Mera om fiskodlingar på land

Olof Öström tar upp en intressant fråga om att förutsättningen för fiskodling på Åland är att verksamheten inte förs upp på land. Innebörden är att lönsamheten är god bara man kan smita från miljökostnaden. Den enes bröd, den andres död, brukar man säga.

Östersjön är ett havsområde, vars kapacitet att ta hand om föroreningar redan av naturliga skäl är synnerligen begränsad. Jämförelsen med odlingar i oceanerna haltar. Där är recipientkapaciteten en helt annan än i Östersjön. Kommuner och städer kring Östersjön investerar därför betydande belopp i rening av avloppsvatten. För närvarande pågår därtill olika projekt, som syftar till att få igång höggradig avloppsvattenrening inom Östersjöns hela tillrinningsområde. Ett sådant projekt är det av EU delvis finansierade PURE, som Mariehamns stad aktivt deltar i och där John Nurminen-stiftelsen är med och finansierar upprustning av befintliga reningsanläggningar i Balticum och Polen. Under senare tid har man också alltmera riktat fokus på de ökande utsläppen från djurhållning och livsmedelsindustrier på land.

Mariehamns stads fina avloppsvattenreningsverk, Lotsbroverket, framstår närmast som en onödig investering i skuggan av åländsk fiskodlingsverksamhet. Därmed inte sagt att investeringen inte skulle ha gjorts. Det är möjligt att man kommer fram till att fiskodling i former som vi har idag inte är lönsam med full hänsyn till miljöskyddskostnaderna. Samtidigt kan man inte utesluta att anläggningar, där man kan ta vara på allt – matspill, exkrementer, fiskrens med mera – för att användas till exempel som fordonsbränsle, ändå blir en lösning. Men då måste fiskodlingarna nog flyttas upp på land.
Jan Westerberg
Miljöchef