DELA

Mera och mindre EU

Europaparlamentariker Nils Torvalds stöder den konstruktiva pro-europeiska koalitionen mellan liberaler, konservativa och socialdemokrater i Europaparlamentet.

”Genom samarbetet möjliggör man att de konstruktiva och pro-europeiska krafterna får en klar majoritet i Europaparlamentet både numerärt och via nyckelposterna. Som ett resultat av det blir Olli Rehn en av den liberala gruppens två vice-talmän i parlamentet. Finland har aldrig tidigare haft en vice-talmanspost eller en så hög post i Europaparlamentet. Den liberala gruppen ALDE, där SFP och Centern ingår, blev i EU-valet den största enskilda finländska parlamentsgrupperingen. Det ger nu sitt utslag i tunga poster och viktiga utskottsplatser.

De kommande fem åren är mycket viktiga för Europas framtid. Vår kontinent står inför stora utmaningar där det gäller för oss att hitta lösningar för att få fart på ekonomin, skapa nya jobb, slå vakt om industrins konkurrenskraft samtidigt som vi har en hållbar klimat- och miljöpolitik. Den här koalitionen skapar förutsättningar för just sådana beslut.
Koalitionen betyder samtidigt att de euroskeptiska och anti-europeiska krafterna blir kvar på avbytarbänken. På grund av att de grupperingarna inte kommer att samarbeta sinsemellan, och inte är redo att vara med och jobba fram konstruktiva lösningar, kommer de att tvingas acceptera att de får ett ganska litet inflytande i Europaparlamentet. Kritiken mot dagens EU, som bland annat syntes i UKIP och Nationella Frontens valframgångar i Storbritannien respektive Frankrike, måste tas på allvar men med konstruktiva lösningar.

Den
kritiken mot EU är inte obefogad och måste just därför tas på allvar. Lösningen på alla problem är inte alltid ”mera EU”, utan kan också vara mindre EU. Just därför kommer jag att fortsätta jobba konstruktivt i Europaparlamentet för att EU ska vara stort i stora saker, men vara litet i de saker där besluten fattas bättre nära dig och mig.”
Nils Torvalds
EU-parlamentariker för SFP