DELA

Mera morötter för miljöarbete

Ålands landskapsregering har ett miljöledningssystem som skall tillämpas vid upphandling, vilket sällan görs. Då det tillämpas är det oftast fråga om ”småsaker” som kaffe till personalen, städprodukter eller kopieringspapper (vilket i och för sig är en stor mängd i detta fallet). Men, i de fall det skulle göra verkligt stor nytta verkar blotta tanken på miljökrav vara som bortblåst. Här talar vi om upphandling av vägentreprenader, bilar och maskiner samt vissa tjänster.

Åländska entreprenörer saknar incitament att investera i nya maskiner med moderna motorer med låga emissioner, t ex utsläppskrav Euro 4 och nu även Euro 5. Vid upphandling är det nu det lägsta anbudet som vinner. Hur skall en entreprenör våga investera i ny maskinpark då man vet att man inte kan konkurrera prismässigt? Sannolikt är det på grund av detta som ovanligt många gamla importerade entreprenadmaskiner från 80-talet rullar i våra byggen. Maskiner och fordon som kasserats någon annanstans för att de inte klarar utsläppskraven. Om miljökrav ställdes vid upphandlingar så skulle miljömedvetna entreprenörer med modern vagnpark konkurrera ut gamla skrotfärdiga maskiner.

Miljökrav skall absolut ställas vid upphandling och tillåtas vara den tungt vägande parameter som belönar entreprenörer med seriöst miljöarbete. Miljöarbete omfattar inte bara maskiner, det handlar också om att ha en miljöpolicy, miljömål och att själv ställa miljökrav vid upphandlingar.
Mikael Stjärnfelt (lib)