DELA

Mera i plånboken

Verksamheter och åtgärder i samhället bör göras så att de även är samhällsekonomiska på långsikt. D.v.s. att kostnaden skall generera inkomster och/eller sänkta utgifter för samhället och skattebetalarna.
Följande projekt bör genomföras:

Ny konstitution för Åland, som stärker och utvecklar åländska självstyrelsen, som stärker svenskans ställning på Åland, som ger kontrollorgan och system för att övervaka lagenligheten hos åländska politikers och tjänstemäns förfarande och beslut och som ger bättre plattform för utvecklande och främjande av åländsk industri, företagande och arbete.

Hemspråksundervisning som stärker framtida språkkunnigheten på Åland i bland annat kurdiska, spanska, finska, arabiska och engelska.

Avgiftsfria landskapsfinansierade landsortsbussar. Allmänna kommunikationsmedel är kostnadseffektivare alternativ än privatbilismen. Den helt avgiftsfria trafiken är märkbart mera lockande alternativ än subventionerad trafik som kostar mycket i stöd utan tillräcklig effekt i ökade passagerarmängder.
Skolelevtransporterna och annan enligt behov synkroniserad busstrafik ger stora inbesparingar i människors, kommuners och landskapets plånböcker, samtidigt som även naturen är en stor vinnare genom sänkta utsläpp, i synnerhet om trafiken sköts med el-bussar.
Liberalerna hade motion om saken redan flere år sedan. Snart torde även alla andra partier efter moget övervägande tycka samma sak.

Nytt åländskt handlingsprogram gällande narkotika och ungdomsbrottslighet behövs.
Mera stöd och åtgärder behövs för att hjälpa barn med särskilda behov redan i tidiga skolåldern, så att de inte faller utanför systemet och behöver mångfalt mera stöd och åtgärder senare i livet.
Mera stöd och aktiviteter både i staden och landsbygden behövs för ungdomar i åldern 13-18 år, så att de kan finna meningsfyllda aktiviteter där de inte hamnar i kontakt med droger eller andra problem.
De som hamnat i kontakt med droger bör ges effektiv vård och uppföljning.
Dagens höjda sociala utgifter beror till stor del av försummade preventiva åtgärderna under de senaste 10 åren.

Lönejusteringar bör riktas så att de lågavlönade högutbildade kvinnornas löner kraftigt prioriteras. Inom bland annat ÅHS bör landskapsregeringen, samt inom bland annat skolväsendet bör kommunerna, som arbetsgivare och politiska beslutsfattare ta direkt politiskt ansvar och beslut med åtgärder i ärendet.

Vindkraften ger uthållig energi, och innebär en bra naturnära och ekonomisk investering för alla.
Gard Larpes (lib)
Jurist