DELA

Mera familje- och jämställdhetspolitik

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott. Samtidigt noterar jag att landskapsregeringen inte har några planer på att utöka den subjektiva rätten till dagisplats på samma sätt som nu görs i riket.

LR tvekar också att anställa en ersättare till Vivan Nikula på tjänsten som jämställdhetschef.

Kvinnors vilja att föda barn har avtagit under många år. Orsakerna till detta är många. Att kvinnor numera kan välja att föda eller inte föda barn är grundläggande. Att kvinnor föder färre barn beror på att de väljer att utbilda sig, föder sitt första barn rätt sent och väljer med allt större noggrannhet en partner.

Ojämställdheten mellan könen förstärks när kvinnor får barn. Deras ekonomiska ställning på arbetsmarknaden försämras, framtida avancemang försvåras och pensionen sjunker omedelbart. Alla undersökningar visar att kvinnorna utför ungefär två tredjedelar av allt oavlönat hemarbete och att de tar det övergripandet ansvaret för barn och familj.

Det är inte svårt att inse att om unga kvinnor upplever att de måste offra alltför mycket om de skaffar barn så minskar deras intresse. Om samhället dessutom inte bedriver en aktiv och generös familje- och jämställdhetspolitik är nedgången i nativitetssiffrorna oundviklig. I länder med bristfällig barnomsorg och stereotypa könsroller är läget ännu värre än hos oss.

Japans befolkning förvänas minska med cirka 35 procent fram till år 2050. Kvinnorna i de katolska länderna föder minst barn i hela EU. I Sverige är nativiteten relativt hög på grund av två faktorer. En generös familjepolitik, en aktiv jämställdhetspolitik och en stor inflyttning av personer födda utanför EU.

Ålands befolkningstillväxt bygger på inflyttning. Om arbetslösheten sviktar hotas vi av mindre inflyttning. För en fortsatt befolkningstillväxt bör LR satsa mycket mer på familje- och jämställdhetspolitik. Frågorna hänger ihop.

Anställ en jämställdhetschef och gör ett radikalt jämställdhetsprogram som förbättrar kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och i samhället. Utveckla den subjektiva rätten till barnomsorg. Låt föräldrarna välja i så hög grad som möjligt vilka barnsomsorgstjänster de behöver. Inför en maxtaxa inom barnomsorgen som är betydligt lägre än nuvarande taxor.

I Finland har vi en regering just nu som utgår också från kvinnors ojämställda ställning i samhället. En väl utvecklad välfärd inom äldre- och barnsomsorgen minskar kvinnors arbetsbörda och ansvar för barn och familj. En förutsättning för att fler barn ska födas. Mera förmåner till barnfamiljerna genom en riktad fördelningspolitik.

BARBRO SUNDBACK (S)