DELA

Mer Skarv för pengarna?

Skarvenaffären har tagit en helt oväntad vändning. Massor av politiker är väldigt upprörda och anser det helt fel att ärendet blivit polissak.
Som utomstående betraktare anser jag det alldeles utmärkt att det blir en opartisk utredning av härvan. En intern utredning hade med största sannolikhet resulterat i att oegentligheterna sopats under mattan. Man får förutsätta att polisen inte tar politiska hänsyn.

Föglöborna har redan kunnat konstatera att deras nya färja inte kan ta den last som förväntats. I stället för tre timmerbilar tar man bara ombord två, varför det?
Enligt tidningsartiklar säger besättningen att detta beror på att man i annat fall måste hålla på och tömma och fylla ballasttankar för att kompensera för den tredje lastbilen. Varför?
Skarven är ungefär 100 ton tyngre än den skulle ha varit. Dels har man varit tvungen att lägga in över 30 ton fast barlast på ena sidan för att minska slagsidan så mycket att man med vattenballast sedan kan korrigera återstående slagsida. Dessutom har den senare beställda intäckningen av bildäck medfört en viktökning som tydligen uppgår till över 50 ton fördelat på stål, isolering, ventilation och förstärkt brandsläckning.

Tilläggsbeställningarna, främst då intäckningen och därtill hörande andra modifieringar, har tydligen kostat 560.000 euro frånsett övriga överskridanden. Runar Karlsson säger i tidningen Åland att ”för de här tilläggspengarna har man faktiskt fått någonting”.
Javisst har man fått något. Tack vare intäckningen har man har fått en båt som inte kan ta den last som specificerats. Dessutom har man fått en båt som inte får köra farligt gods. För att t.ex. ta en tankbil så måste bildäcket vara öppet!
Tänk så fel allt kan bli när kompetensen saknas.
Jan Grönstrand