DELA

Mer siffror om trafiken

Utvärdering av skärgårdstrafikens statistik

A.) Passagerare:
Södra linjen (Skiftet, Gudingen Knipan)
4.633.000 EUR / 88.548 passagerare = 54,16 EUR / passagerare
Tvärgående linjen (Ejdern)
1.110.00 EUR / 21.669 passagerare = 51,22 EUR / fordon
Norra linjen (Alfågeln)
3.438.000 EUR / 105.782 passagerare = 32,50 EUR / passagerare
Norra linjen (Viggen)
1.660.000 EUR / 83.256 passagerare = 19,94 EUR / passagerare
Föglölinjen (Skarven)
2.971.608 EUR / 199.455 passagerare = 14,90 EUR / passagerare

B.) Fordon:
Södra linjen (Skiftet, Gudingen Knipan)
4.633.000 EUR / 40.930 fordon = 113,19 EUR / fordon
Tvärgående linjen (Ejdern)
1.110.00 EUR / 13.131 fordon = 84,53 EUR / fordon
Norra linjen (Alfågeln)
3.438.000 EUR / 51.396 fordon = 66,90 EUR / fordon
Norra linjen (Viggen)
1.660.000 EUR / 3 3.274 fordon = 49,89 EUR / fordon
Föglölinjen (Skarven)
2.971.608 EUR / 112.187 fordon = 26,49 EUR / fordon

Fråga: Varför vill LR ersätta just dessa färjor som är mest effektiva? Skulle det inte vara bättre att prioritera södra linjens och tvärgående linjens optimering genom kortrutt?
Thorsten Krüger