DELA

Mer saklig info inför val

Frågan är om någon ännu efter alla insändare i samband med valet orkar läsa mer om valet, men jag tar risken och skriver ner några rader inför kommande val 2011. Det går fort att glömma och därför är det kanske skäl att komma ihåg vissa saker till nästa val.
En sak som bör organiseras på något sätt är valgalluparna. Det blev klart vid det här valet att det inte går att göra enkla trovärdiga gatugallupar. Nu under mobil-, mail- och mess-åldern är möjligt att påverka gatugallupar. Allmänheten får också intryck av att galluparna antingen är styrda av redaktionerna eller av de politiska partierna, vilket undergräver både politikers och medias förtroende.
Om inte medierna själva har råd att genomföra garanterat opartiska gallupar bör det från politiskt håll tas initiativ till trovärdiga gallupar inför kommande val. ÅSUB gör bra undersökningar men har haft svårt att hinna med. Ett alternativ är att låta handelsläroverket under sakkunnig ledning mot ersättning göra t.ex tre likvärdiga gallupar före val som samtliga media får ta del av vid pressinformationer. Det har gått bra tidigare.

En annan sak som gått snett är valdebatterna. Det förekom en mängd olika debatter, vissa kvällar flera debatter på samma tid. Debatterna var främst besökta av uppställda kandidater. Det behövs en koordinering för allmänhetens skull.
Det bör vara med högst en deltagare från varje parti i debatterna eftersom det annars blir alltför långdraget när 10-12 personer skall svara och replikera på varje fråga. Det bör också ordnas publika TV sända partidebatter minst en i stan en på landsbygden och en i skärgården. Den avslutande bör vara en övergripande partiledardebatt . I samband med skärgårdsdebatten så bör tekniken utnyttjas så att alla skärgårdskommuner kan delta. TV har kommit för att stanna och bör utvecklas.

Den TV-sända valvakan från Arkipelag fungerar inte såsom den är utformad idag. Till nästa val bör det i god tid vara klart vem som är bäst lämpad och till vilket pris det går att göra kvalitativa TV sändningar från valdebatter och valvaka så att allmänheten får bästa möjliga information. Det vore skäl att tillsätta en sakkunnig grupp som går igenom senaste val och har förslag på förbättringar och ekonomiska förutsättningar i god tid före nästa val. Det bör också skapas ett regelverk för redovisning av varifrån partierna får sitt stöd till sina kampanjer. Alla partier bör likvärdig redovisa alla sina stöd. Med hopp om ännu bättre valdeltagande i valet 2011.
Rolf Lindqvist