DELA

Mer rörelse behövs i skolorna

Tack Anna Wiksten för positiv feedback på min insändare kring ökad rörelse för barn i skolan.

Ökad rörelse handlar inte om att skapa rädsla för att få hårda bollar i ansiktet eller ångest för att missa bollen när det är din tur att slå i brännboll. Dagens kompetenta lärare har en stor källa att ösa ur när det gäller att stimulera till livslång rörelse, förbättrad motorik, glädje och samarbete. Tiden då lilla Barbro eller Mikael riskerade att väljas sist är borta. Idag har idrottslärarna andra sätt att dela in grupper.

Jag märker i min vardag att duscha och byta om kan vara ångestladdat, men det finns fina praktiska lösningar även på detta och lärarna är mycket lyhörda gentemot eleverna. Jag är övertygad om att dessa grundproblem kan motverkas via mer rörelse vilket skapar förbättrat självförtroende och känslan av att duga. Vinsterna är enorma, såväl ekonomiskt som på de individuella planen.

Jag har fullt förtroende för att lärarkåren på Åland tar hand om våra barn och ungdomar på ett utmärkt sätt. Jag vill arbeta för ökad rörelse för våra barn och ungdomar. Det kommer att ge elever som av olika orsaker inte har förutsättningar eller stöd hemifrån för att idrotta på sin fritid, möjlighet till en bra fysisk och psykisk start i livet.

Lycka till i valet Anna.

John Holmberg, (Lib)