DELA

Mer riktad motion och rörelse för våra äldre

I kommunerna finns idag fritidsledare för våra barns och ungas fritidsaktiviteter. Jag vill att även våra äldre ska få ta del av riktade fritidsaktiviteter inom motion och rörelse. Det är omvittnat hur välgörande fysisk aktivitet är och särskilt för att göra åldrandet behagligare. En gemensam äldrefritidsledare för flera kommuner skulle leda aktiviteter ute i kommunerna. Helst skulle det vara ett start-up projekt från landskapets sida för äldres fysiska hälsa.

Folkhälsan har redan vattengymnastik för seniorer i flera kommuner och det är utmärkt. En kommunal äldrefrtitidsledare måste koordinera sin verksamhet med Folkhälsans och andra föreningar. Grundskolornas gymnastiksalar kunde utnyttjas för våra äldre under tiden de inte används för skolelevernas gymnastik.

Förslag för Norra Åland är stavvandring, gymträning i Ålands Idrottscenter, eftermiddagsdans och hjärtgympa i skolornas gymnastiksalar, vattengymnastik/simning i Godby simhall.

Silvana Fagerholm-Sjöblom (Lib)