DELA

Mer pengar åt alla

Kan man sänka skattetrycket utan att försämra den offentliga ekonomin? Ja, visst låter det som en omöjlig ekvation. Men det är fullt möjligt om vi får behålla våra egna skatter på Åland.
Hör du till dem som inte förstår det här med klumpsumman? Då är du inte ensam. Det är ett klumpigt system som förvånansvärt många misstar för ett bidrag. Men det är vi själva som betalt in pengarna i form av skatt.

Det fungerar lite förenklat så här. Familjen Jansson betalar 10.000 € i inkomstskatt. Därtill köper de en ny bil och betalar 12.000 € i skatt. Staten framstår som generös när den betalar tillbaka en del av skatteintäkterna till landskapet. I denna klumpsumma ingår ca 8.000 € av familjen Janssons inkomstskatt men inte en cent av bilmomsen som är en direkt statsskatt. Som en klapp på huvet får landskapet dock behålla ca 1.000 € till av Janssons pengar i ”flitpeng”, alltså sammanlagt 9.000 €. Övriga 13.000 € behåller staten för att den är så god och sköter om uppbäringen av skatten.

Klumpsummesystemet är alltså inte bara obegripligt. Det är dyrt också. År 2009 förlorade Åland 40 miljoner på förfarandet. Det hade räckt till många vårdplatser, höjt hemvårdsstöd, stimulanspaket för framtidsbranscher eller sänkt bilmoms för att få ner nybilspriserna på en vettig nivå.
Ändå finns det de som frågar sig: Vad ska vi använda en egen beskattning till?
Toni Brandt (ÅF),
lagtingskandidat 90