DELA

Mer omtanke i politiken

Det är dyrt att leva på Åland. Speciellt svårt är det om man är ensamförsörjare med låga inkomster.
I en familj där det finns endast en lön som skall täcka alla kostnader för boende, mat, kläder, eventuell bil och andra behov innebär varje inköp och räkning ett djupt hål i plånboken samt mindre utrymme för spontana aktiviteter. Ett besök med barnen på Mariebad eller en semesterresa är inte att tänka på.
Det är få lågavlönade ensamförsörjare som har råd att regelbundet gå till tandläkare och tandhygienist. Barnens fritidsintressen begränsas också till aktiviteter som inte kostar för mycket. Har föräldern eller barnet t ex glutenintolerans eller någon annan kronisk sjukdom förvärras den ekonomiska situationen ytterligare.

Det är bra att regeringen höjer barnbidraget från och med nästa år. Även ensamförsörjartillägget höjs med 13 euro per barn. För socialdemokraterna är det minst lika viktigt att vi kan behålla låga egenavgifter inom hälso- och sjukvården, att införa avgiftsfri kollektivtrafik på hela Åland och att ÅHS styrelse utreder hur tandvården kan utformas så att den gynnar personer med låga inkomster. Det är också viktigt att hålla låga avgifter för barndagvård och eftermiddagsverksamhet. Barn till ensamförsörjare skall även ha jämlika möjligheter till att delta i idrotts- och fritidsaktiviteter.

Jag vill att ensamförsörjare och deras barn skall få en förbättrad ekonomisk trygghet i vardagen. Det behövs mer omtanke i politiken.

Carina Aaltonen (s)