DELA

Mer om källkritik

Under rubriken ”Du är vad du delar” med anledning av Tony Asumaas numera världskända delning av Ivar Gieavers föreläsning på Youtube, vilken går under rubriken: ” Nobelpristagare slår sönder det falska klimathotet med fakta” försöker ledarskribenten Felicia Bredenberg göra en källkritisk analys av just detta anförande. FB börjar med att hävda att man är det man delar, vilket ju självklart är en fullständig absurditet. Du är den du är i den riktiga verkligheten, inte vilka länkar du råkar dela på sociala media.

Däremot kan jag hålla med om att det kan vara lite riskabelt att dela kontroversiella länkar utan att själv kommentera dem med en rad eller två, men det tror jag att minister Asumaa nu har lärt sig. FB argumenterar: ”Att videon som delades, var upplagd av en Youtube-användare som också delat antisemitiska, invandringskritiska, antifeministiska, SD-stödjande videoklipp samt klipp som ifrågasätter aborträtten, gör det hela ännu mer anmärkningsvärt.”

Nej, det är som jag ser fullständigt irrelevant var klippet finns. Googlar man så hittar man klippet på flera olika ställen. Det är innehållet som skall granskas. Det är källkritik. FB fortsätter sin ”källkritik” med: ”Nobelpristagaren Ivar Giaever. Giever är ingen klimatforskare”. Där har faktiskt FB rätt. Han är ingen klimatforskare. Men hon redogör inte för vilket nobelpris han fick. Om det varit i litteratur, fred eller ekonomi, så hade det kanske inte haft så stor tyngd. Nu råkar han ha fått priset i fysik. Kan FB se något nobelpris som ligger närmare ”klimatforskning”?

FB fortsätter sin ”källkritik” med: ”Om Asumaa sett klippet, vilket vi måste anta att han gjorde, vet han att Giever satt sig in i klimatfrågan efter att ombetts delta i en paneldebatt och ägnat ”en halv dag eller så med att titta på Google”.”

Detta är ett falsk påstående. Han berättar i videon hur han kom in på ämnet 2008 då han ombads att vara med i en paneldebatt om Global Warming och han blev förskräckt av vad han då hittade på internet. Med sin bakgrund som fysiker så borde han ju rätt snabbt ha kunnat läsa in sig i ämnet. Men föreläsningen, som TA delade på Facebook är från den 1 juli 2015. Under de sju år som förflutit sedan han kom in på ämnet kan han ha blivit rejält påläst. Det tog mig 2 minuter att få fram detta datum. Det borde även ”källkritikern” FB ha fixat.

Enligt min mening består källkritik i all granska de saker (fakta eller fake) som nobelpristagaren lägger fram i föreläsningen. Exempelvis att mätpunkterna till största delen ligger på norra halvklotet. Då temperaturerna växlar mellan norra och södra halvklotet. Att många mätpunkter, som ursprungligen placerades långt utanför bebyggelsen så småningom hamnat inne i de växande städerna och så vidare. Det hade varit källkritik. Någon sådan har inte FB eller någon annan på Nyan skrivit om. Däremot upprepar man floskeln om de 97 procent av vetenskapsmännen som stöder ”hypotesen” om att det är mänsklig aktivitet, som påverkat klimatet under senare tid. Man nämner inte heller något om den namninsamling med kanske 10 000 eller 30 000 forskare, vilka inte stöder hypotesen om att det är människan som huvudsakligen står bakom den eventuella uppvärmningen.

Källkritik innebär inte att man ser var artikeln skrivits eller om den publicerats på klimatsmart papper. Källkritik innebär att man granskar det som skrivits.

Det var många som trodde att man kunde skapa guld. Att man inte behövde fara till Amerika för att hitta det. Den ”vetenskapen” kallas alkemi. Många kända personer var alkemister, men de hade alla fel. Man kan inte skapa guld. En vacker dag kommer vi också att inse att vi inte kan skapa klimat.

STEPHAN TOIVONEN