DELA
Foto: Navigationsskolan 1939, ritad av Lars Sonck.

Mer om K-märkningen på Sjöfartsläroverket

Nya Åland skrev torsdag 21.05.nyhetsinslag om Sjöfartläroverkets K-märkning. Jag vill precisera vissa saker.

Min reservation betyder inte att K-märkningen inte skulle verkställas. Enbart villkoren jag föreslog till K-märkningen var avvikande från nämndens majoritets beslut. Så man skulle kunna K-märka fast i dag och sedan återställa Sjöfartsläroverkets existerande byggnad när man någon gång i framtiden bygger den separata tilläggsbyggnaden.

Som kompensation eller belöning (eller vad man vill kalla det) till att fastigheten själv vill K-märka byggnaden, ger man extra byggnadsrätt, mera våningsyta och höjd exploateringstal. Detta erhåller man via att den existerande byggnadsrätten gällande det blivande K-märkta huset på tomten räknas bort.

Hittills har kravet uteslutande varit att i fråga varande byggnad som ska K-märkas, återställs så nära som det bara finns möjlighet till det ursprungliga skicket. Det är helt rimligt med Sjöfartsläroverket att de nuvarande utrymmen i ”plåtskjulet” på taket flyttas in i nybygget och tornet rivs.

Mig veterligt hände det första gången att någon fick ”gratis” tilläggsbyggnadsrätt, hela 485 kvadratmeter, utan de sedvanliga villkoren. Hur ska man kunna i framtiden behandla ansökningar för K-märkning med lika villkor, utan godtycklighet?

Även Lagtinget själv har sagt i kulturutskottets betänkande på en motion från mars 1997 : ”… det ursprungliga utseendet på Sjöfartsläroverket skall återställas när en ombyggnad av andra orsaker blir aktuellt …”

Rauli Lehtinen,
ledamot i Stadsutvecklingsnämnde
n