DELA

Mer maktkoncentration

Det är med häpnad jag läser den moderate kulturminister Johan Ehns planer och önskemål för kulturdelegationens sammansättning i media, ett önskemål som går helt stick i stäv med åsikterna samme J.E uttalade bara för några månader sedan angående politiska styrelsesammansättningar . Kulturministern föreslår att delegationens medlemmar ska tillsättas av enbart regeringspartierna, och därmed skulle man politisera denna arbetsgrupp mer än den redan är idag.

Med tanke på Moderaternas(MSÅ) , tidigare i år, akuta önskan om att höja kompetensen i Postens styrelse så till den grad att man avsatte undertecknad innan man ens hunnit tillfråga någon ersättare, är denna begränsning av potentiella delegationsmedlemmar verkligen högst förvånande, och mycket inkonsekvent. På vilket sätt menar MSÅ att man skulle kunna höja kompetensen och sakkunskapen i kulturdelegationen med denna inskränkning?

undertecknad i egenskap av medlem i Lag -och kulturutskottet fick möjlighet att vara med och behandla det nu gällande kulturpolitiska programmet framkom bland de hörda vanskligheten med just politiskt tillsatta grupper. Sakkunskapen är inte alltför utbredd bland de aktiva politikerna, samtidigt som de som är både aktiva politiker OCH kulturutövare, själva inte kan både sitta i delegationen och söka medel. Vilket redan försvårar tillsättandet av en kompetent grupp. Nu vill den minister som ska värna om kulturen på Åland, begränsa denna möjlighet ännu mer. Obegripligt, minst sagt.

Man kan inte låta bli att undra, varför MSÅ återigen drar makten närmare sitt eget bo. Det är oerhört svårt att motivera dessa inkonsekventa åsikter om arbetsgruppers sammansättning med nånsorts vilja att förbättra kulturutövandet på Åland. Vilket ju torde vara en kulturministers uppgift, och önskan.
Cita Nylund