DELA

Mer Kultur i Vården

Kultur, dans och rock’n roll för ett länge och hälsosammare liv. Det är framtidens vårdmelodi. Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) meddelade förra veckan att regeringen anslår 30 miljoner kronor för att främja äldre människors möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande.
”Det är ett välkommet bidrag”, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson i pressen. ”I sina kulturplaner uttrycker regionerna/landstingen höga ambitioner för arbetet med kultur och hälsa.” Nu finns det för första gången pengar att söka till det ändamålet.

”De nationella målen för kulturpolitiken är att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Det måste självklart gälla äldre också”, fortsätter Kennet Johansson. ”Vi vet att människor mår bra av att kunna leva ett aktivt och kulturellt rikt liv.”
Jag har suttit i Ålands Kulturdelegation i flera perioder och kan konstatera att Kultur i Vården blivit allt viktigare för delegationen.
Tack och lov för PAF-pengarna! De kommer idrotten, kulturen och många andra sektorer i samhället till del.

Men fördelningen i kulturdelegationen har tyvärr varit blygsam. Jag vill därför arbeta för att det öronmärks pengar i budgeten för Kultur i Vården. Det gör gott åt de äldre som får stimulans. Och det gör gott åt hela kulturlivet, eftersom det ger arbetstillfällen åt kulturarbetare. In med hantverk, orkestrar, sång, dans, teater, konst och film i äldreboendet! Det är medicinskt bevisat att kulturell stimulans befrämjar hälsan. Och livskvalitet.
Robert Liewendahl,(M)
Lagtinget 191, Mariehamn 580