DELA

Mer kommersiellt i politiken!

Under mina fyra senaste år när jag tagit del av det politiska arbetet i Mariehamn har jag förvånats över hur stort fokus och vikt det är kring utgifterna inom förvaltningen. Det är desto mindre fokus på intäkter inom de olika förvaltningarna, märkligt enligt mig.
Jag och Obunden Samling i Mariehamn vill att staden i högre grad inför ett kommersiellt tänkande för att skapa intäkter i offentliga utrymmen och på offentliga platser. Det kan handla om att inbegripa utrymmen för uthyrning i offentliga byggnader. Till exempel en ”Sky bar” då färjterminalen byggs om, men även att upplåta reklamplats i färjlandgångarna och i terminalen. Kommersiellt tänkande bör finnas med i all planering av offentliga byggande framöver. Bara för att nämna några ställen.
Det är med stolthet jag som ålänning går och röstar på söndagen. Väl mött vid valurnorna.
Anders Holmberg (Obs)
Lagtinget 50. Kommun: 506.