DELA

Mer jämställd socialvård

Som socialarbetare och kommuninvånare är jag förvånad över kommunernas (kommunpolitikernas) åsikter om Kommunernas Socialtjänst (KST).
Jag förstår att (nästan) alla kommuner har ont om pengar och ingen vill betala något extra. Men om man tänker på hela Åland, kostar det inte mer. Kostnaderna stiger inte, tvärtom. Man använder inte arbetstid för att skriva föredragningslistor och protokoll för över tio nämnder, som sedan fattar olika beslut för 16 kommuner.

För en vanlig kommuninvånare betyder det sedan att hen kan få helt annorlunda förmåner än grannen bara att det en finns kommungräns mellan dem.
Eftersom kommunerna är så små, vet alla vem som orsakar stora kostnader för kommunen. Det blir absolut inte bättre med att en kommundirektör kan uttala sig i tidningen och berätta att t.ex. höga kostnader inom handikappservice beror på en enskild person. Alla som läser tidningen i den kommunen vet vem man syftar på. I en större enhet fungerar sekretessen mycket bättre. Och med detta menar jag inte att socialarbetare eller förtroendevalda inte bryr sig om tystnadsplikten. Men om man känner en gravt handikappad person eller vet att ett barn är placerat utanför hemmet och läser kommunens budget, är det för lätt att dra slutsatser. Så får det inte vara.

I en landskommun finns högst tre socialarbetare, oftast två eller bara en. Fördelen är att socialarbetaren känner sina klienter och vet därför bättre vilken sorts hjälp klienten behöver. Om man är klient inom barnskyddet, behöver hen inte gå till en annan person om hen behöver utkomststöd. Men världen och lagstiftningen har blivit mer och mer komplicerad. En socialarbetare kan inte veta allt om allt, det behövs specialisering. Det betyder rättssäkerhet både för klienten och socialarbetaren.
Sedan finns det många praktiska saker som måste ordnas innan KST startar sin verksamhet. Jag hoppas att kommunerna börjar se helhet, annars får man inte jämlik socialvård för alla på Åland. På det sättet blir det bättre även för kommunens egna invånare.
Marjo Österberg (S)