DELA

Mer insatser behövs för de äldres tandvård

Socialdemokraterna noterar med oro det som framkommer i Klientombudsmannens redogörelse i Ålands Ombudsmannamyndighets årsberättelse om äldre personers behov av tandvård.

Många äldre som bor hemma har framfört sitt önskemål om att få komma till ÅHS tandvård. Äldre på institution får sedan förra mandatperioden tandvården skött via ÅHS tandvård och tillhör därmed de prioriterade grupperna. Äldre som däremot bor hemma och har små inkomster söker helst inte utkomststöd eller kommunens hjälp för att få råd att sköta sin tandhälsa.

Risken för tandsjukdom ökar med åldern. Av normalt åldrande blir slemhinnorna torrare och salivfunktionen minskar. Det innebär att man lättare få infektioner i tandköttet och ökad risk för karies. Många äldre måste dessutom ta mediciner som leder till muntorrhet. De äldres sköra munhälsa har ett direkt samband med deras allmänna hälsa eftersom sämre förmåga att tugga samt bakterier i munhålan kan sprida sig till andra organ och leda till sjukdom.

Ålands socialdemokrater ser fortsättningsvis ett behov av att utveckla utbudet av tandvård till fler grupper, helst till alla i samhället och ser fram emot att landskapsregeringen genomför sina ambitioner med ett tandvårdsprogram och servicesedlar för tandvårdstjänster.

Styrelsen för Ålands socialdemokrater