DELA

Mer i plånboken genom fria affärer

Liberalerna går till val i höst genom att lova Ålänningarna ”mer i plånboken”. Att lova att alla ålänningar kommer att få en förbättrad ekonomi med liberalerna vid makten är lätt. Det är en helt annan sak att uppfylla löftet. Pengar växer som bekant inte på träd. Vi i liberalerna vet dock hur vi ska uppfylla vårt löfte, och vårt näringspolitiska program ger en fingervisning om hur det ska gå till.
En viktig ingrediens i detta program är det vi kallar för fria affärer. Alla ska ha samma rätt att starta företag och bedriva affärsverksamhet på Åland. På så sätt skapas en fri konkurrens. Detta leder till lägre priser, bättre produkter, fler valmöjligheter, fler arbetstillfällen, mer framgångsrika företag, mer investeringar, högre tillväxt, högre löner och en förbättrad välfärd. Mer i plånboken för alla ålänningar helt enkelt.

Vissa säger att näringsrätten inte utgör något hinder för dem som vill investera och bedriva affärer på Åland och att den inte hämmar konkurrensen. Tro inte på dem. Utan de många och krångliga krav näringsrätten ställer skulle Åland kunna marknadsföra sig mera offensivt som ett attraktivt investeringsobjekt. Åland skulle kunna använda de friare reglerna för att skaffa sig ett internationellt rykte som ett ställe som välkomnar och gör det lätt för utländska investeringar.
De åländska företagen skulle också få de verktyg och det konkurrenstryck de behöver för att kunna utvecklas till internationellt framgångsrika företag. En liga Åland inte skulle leda är den över Nordens högsta matpriser. Med fri konkurrens skulle matpriserna antagligen sjunka en hel del, och många ålänningar skulle inte längre behöva lämna halva sin månadslön i matbutiken. Alla dessa fördelar skulle kunna komma ålänningarna till del, utan att vi behöver vara rädda för att inte bli betjänade på svenska av företag som är verksamma på Åland. Det är den lokala kundens språk som gäller.

Liberalerna har både viljan och kunskapen att ge dig mer i plånboken. Den kunskap och kompetens som liberalerna besitter ger oss öga för ekonomiska frågor och en förståelse för hur vanliga människor ser på ekonomin. Vi hoppas att du tar detta i beaktande när du går till val i höst.
Sune Alén, Carl-Johan Wikström, Raija-Liisa Eklöw, Hans Karlsson, Katrin Sjögren, Olof Erland, Janne Smeds, Mikael Stjärnfelt, Nina Smeds, Eva-Maria Widberg, Tommy Sjöblom, Folke Sjölund, Roger Eriksson, Fredrik Gustafsson, Sirpa Eriksson, Gun Holmström, Anna Jansson, Benita Johans, Mats Perämaa, Saija Petäjä, Inga-Britt Fagerholm.